Vergaderingen

De VGR organiseert twee keer per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst voor de leden van de vereniging en andere belangstellenden.

In het voorjaar is dat de jaarvergadering. Deze vergadering bestaat uit een huishoudelijk gedeelte, waarin ook (afwisselend) een voorzittersrede of een Leenenlezing wordt uitgesproken, en een themagedeelte. In het themagedeelte wordt in het openbaar een preadvies verdedigd, waarin een of meer auteurs, een belangwekkend gezondheidsrechtelijk thema bespreken. Na de presentatie van het preadvies is er de gelegenheid om met de auteurs in discussie te treden.

In het najaar organiseert de VGR een bijeenkomst waarin een actueel thema op het snijvlak van gezondheidszorg en recht wordt ingeleid door een of meer sprekers. Na deze inleiding(en) is er de gelegenheid om met de sprekers in discussie te treden.

Van zowel de jaarvergadering als de najaarsvergadering verschijnt een verslag in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Volgende Vergadering

14-04-2023
Jaarvergadering 2023
Thema: 'De jeugd, de zorg en het recht'
Locatie: Kunsthal, Rotterdam
Kosten: voor leden € 25, voor niet-leden € 45 (te betalen via iDEAL).

Programma:

Huishoudelijk gedeelte

Thema gedeelte

 • Inleiding over kinderrechten
  mr. dr. drs. M.P. (Mirjam) Sombroek-van Doorm MA, directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht, en prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard, hoogleraar kinderrechten en vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
 • Financiering van en toegang tot de jeugdzorg
  mr. M.F. (Melita) van der Mersch, is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten te Amsterdam
 • Kwaliteit van de jeugdzorg: 
  mr. L. (Lianne) Antonides, mr. M. (Marlies) Grijsbach en mr. G.E. (Gabriëlle) Hilbers, allen werkzaam bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Overgang vrijwillig naar gedwongen kader voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Jeugdwet en Wvggz)
  mr. dr. V.E.T. (Vivianne) Dörenberg, Universitair Docent Gezondheidsrecht bij het Amsterdam UMC - Locatie VUmc
 • Dilemma's van de kinderrechter
  mr. M. (Marg) Janssen-Witteveen, (kinder)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland
 • Slotbeschouwing
  prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Najaarsvergadering 2022 Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2022 Samenwerking in een complex zorgveld
Najaarsvergadering 2021 Euthanasie voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT