VGR

De Vereniging voor Gezondheidsrecht is de wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de gezondheidszorg. De VGR stelt zich ten doel de studie en de ontwikkeling van het gezondheidsrecht te bevorderen.

Actueel

14-04-2024
Een levendige Jaarvergadering op 12 april 2024, thema 'Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg’
12-04-2024
De VGR-najaarsvergadering 2024 is op vrijdagmiddag 8 november, noteer alvast in uw agenda!
© 2016-2024 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT