Vereniging voor Gezondheidsrecht

 

De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is de wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de gezondheidszorg. De VGR wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat de VGR wetenschappelijke publicaties (preadviezen) verschijnen op het gebied van gezondheidsrecht.

European Association of Health Law
De European Association of Health Law (EAHL) is de Europese vereniging voor gezondheidsrecht. Iedere twee jaar organiseert de EAHL een Europees congres. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor leden van de EAHL om met Europese collega's informatie uit te wisselen en activiteiten te ontplooien via EAHL 'Working Groups'. U kunt eenvoudig lid worden van de EAHL.

The board of the EAHL has decided to offer Toulouse to host the 7th EAHL conference in 2019. The conference will take place on 26-27 September, 2019 at the University of Toulouse (France), and will be organized in partnership with the Unit INSERM UMR 1027 University Paul Sabatier, Toulouse 1 Capitole University, the Research Institute of European International and Comparative Law (IRDEIC), the Jean Monnet Chair in European Health Law and Medicinal products as well as the Association for Research and Training in Medical Law (ARFDM) under the topic «Innovation & Healthcare».

Actueel

15-04-2019
7th EAHL conference 26-27 September 2019
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT