Preadviezen

Hier treft u de preadviezen van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aan. Leden van de VGR ontvangen ieder jaar een exemplaar van het preadvies.
Recente preadviezen zijn bij de Sdu te bestellen. U kunt op het desbetreffende preadvies klikken en vervolgens op het ISBN. U wordt dan vanzelf doorgeleid naar de Sdu-website.
De oudere preadviezen, vanaf 1968 tot de laatste vijf jaar, kunt u ook digitaal raadplegen. Deze zijn te vinden op de pagina ‘preadviezen digitaal’.

 

2019
B.C.A. Toebes, M.E.C. Gispen, R. Dietvorst, P.J.M. de Coninck en J.C.J. Dute
 • Inleiding
 • Tabaksontmoediging
 • Ongezond voedsel en preventie
 • Alcohol
 • Conclusies
ISBN: 978-90-12-40410-5

2018
E.J. Oldekamp, M.C. de Vries en M.F. van der Mersch
 • Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kader?
 • Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?
ISBN: 978-90-12-40196-8

2017
L. Ottes, P.M. Kits, G.J. Zwenne, W.A.M. Steenbruggen, E.B. van Veen, T.G. Kleefman, F. Miedema, en M. Mostert
 • Gegevenszee en het privacybegrip
 • Controle en toezicht op gebruik van big data
 • Big data en zorginstellingen
 • Big data en wetenschappelijk onderzoek
ISBN: 978-90-12-39949-4

2016
M.J.M.H. Lombarts, A.C. de Die, H. van Eyck van Heslinga en A. Hammerstein
 • Functioneren en disfunctioneren van professionals in de zorg
 • Functioneren en disfunctioneren van bestuurders
 • De zorginstelling heeft een professionele toezichthouder nodig
ISBN: 978-90-12-39756-8

2015
E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp en T.A.M. van den Ende
 • Het zorgstelsel in Europeesrechtelijk perspectief
 • Concurrentie tussen zorgaanbieders: de klant is koning, maar wie is de klant?
 • Vertrouwen komt te voet
 • De introductie van ziekenhuizen met winstoogmerk
 • Zorgfraude: van handhaving en hoe systemen hun eigen ongelukken genereren
ISBN: 978-90-12-39544-1

2014
G.A. den Hartogh en P.B. Cliteur
 • De morele grondslagen van het gezondheidsrecht: de erfenis van Leenen
 • Morele en immorele religieus gelegitimeerde praktijken in het gezondheidsrecht
ISBN: 978 - 90 - 12 - 39300 - 3

2013
J.L. Smeehuizen, A.J. Akkermans en T. Vansweevelt
 • Medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties
 • Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid in België
ISBN: 978-90-12-39081-1

2012

Verzamelde redes 1971-2011: 40 jaar Nederlands gezondheidsrecht in een twintigtal oraties.

ISBN: 978-90-12-38840-5

2011
J.G. Sijmons, T.A.M. van den Ende en G.R.J. de Groot
 • De cure: transitie en onbalans
 • De care: voortvarend na bedachtzaam wegen
 • De schuivende panelen van de zorgverzekering
ISBN: 978-90-12-38577-0

2010
D.P. Engberts, Y.M. Koster-Reidsma en M.C. Ploem
 • De juridische normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • Gegeven voor de wetenschap. Regulering van onder­zoek met gegevens, lichaamsmateriaal en biobanken
ISBN: 978-90-12-38354-7

2009
A.C. Hendriks, J.W. van de Gronden en J.J.M. Sluijs
 • De betekenis van het EVRM voor het gezondheidsrecht
 • De betekenis van het EG-verdrag voor het reguleren van de zorgmarkt
ISBN: 978-90-12-38187-1

2008
J.H.H.M. Dorscheidt en A.C. de Die
 • Taakherschikking en verantwoordelijkheids-verdeling
 • Gewaarborgde kwaliteit
ISBN: 978-90-12-38014-0

2007
P.C. Ippel, T. Hartlief en P.A.M. Mevis
 • Het gewicht van het gezondheidsrecht
 • De staat van het privaatrechtelijke gezondheidsrecht
 • Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie
ISBN: 978-90-12-12028-9

2006
J.A. Lisman, M.F. van der Mersch en C. Velink
 • De toelating van geneesmiddelen. Hoe effectief is ons systeem?
 • Het recht op geneesmiddelen. Hoe kosten de zorg beheersen
ISBN: 978-90-12-11313-7

2005
W. van den Ouwelant en J.C.J. Dute
 • Heilzame wetten
 • Infectieziekten, dwang en drang
ISBN: 978-90-12-10757-0

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT