Preadviezen

Jaarlijks publiceert de VGR een preadvies, waarin een of meer auteurs, een belangwekkend gezondheidsrechtelijk thema bespreken. Leden van de VGR ontvangen ieder jaar een exemplaar van het preadvies. Recente preadviezen zijn ook via de Sdu website te bestellen.
De oudere preadviezen, vanaf 1968 tot de laatste vijf jaar, kunt u digitaal raadplegen. Deze zijn te vinden op de pagina ‘preadviezen digitaal’.

 

2020
E.R. Vollebregt, J.T. Hiemstra en M.E. de Bruin
 • De verordeningen voor medische hulpmiddelen en IVDs en de implementatie ervan in Nederland
 • De aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen
 • Medische hulpmiddelen en gunstbetoon

2019
B.C.A. Toebes, M.E.C. Gispen, R. Dietvorst, P.J.M. de Coninck en J.C.J. Dute
 • Tabaksontmoediging
 • Ongezond voedsel en preventie
 • Alcohol

2018
E.J. Oldekamp, M.C. de Vries en M.F. van der Mersch
 • Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kader?
 • Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?

2017
L. Ottes, P.M. Kits, G.J. Zwenne, W.A.M. Steenbruggen, E.B. van Veen, T.G. Kleefman, F. Miedema, en M. Mostert
 • Gegevenszee en het privacybegrip
 • Controle en toezicht op gebruik van big data
 • Big data en zorginstellingen
 • Big data en wetenschappelijk onderzoek

2016
M.J.M.H. Lombarts, A.C. de Die, H. van Eyck van Heslinga en A. Hammerstein
 • Functioneren en disfunctioneren van professionals in de zorg
 • Functioneren en disfunctioneren van bestuurders
 • De zorginstelling heeft een professionele toezichthouder nodig

2015
E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp en T.A.M. van den Ende
 • Het zorgstelsel in Europeesrechtelijk perspectief
 • Concurrentie tussen zorgaanbieders: de klant is koning, maar wie is de klant?
 • Vertrouwen komt te voet
 • De introductie van ziekenhuizen met winstoogmerk
 • Zorgfraude: van handhaving en hoe systemen hun eigen ongelukken genereren

2014
G.A. den Hartogh en P.B. Cliteur
 • De morele grondslagen van het gezondheidsrecht: de erfenis van Leenen
 • Morele en immorele religieus gelegitimeerde praktijken in het gezondheidsrecht

2013
J.L. Smeehuizen, A.J. Akkermans en T. Vansweevelt
 • Medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties
 • Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid in België

2012

Verzamelde redes 1971-2011: 40 jaar Nederlands gezondheidsrecht in een twintigtal oraties.


2011
J.G. Sijmons, T.A.M. van den Ende en G.R.J. de Groot
 • De cure: transitie en onbalans
 • De care: voortvarend na bedachtzaam wegen
 • De schuivende panelen van de zorgverzekering

2010
D.P. Engberts, Y.M. Koster-Reidsma en M.C. Ploem
 • De juridische normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • Gegeven voor de wetenschap. Regulering van onder­zoek met gegevens, lichaamsmateriaal en biobanken

2009
A.C. Hendriks, J.W. van de Gronden en J.J.M. Sluijs
 • De betekenis van het EVRM voor het gezondheidsrecht
 • De betekenis van het EG-verdrag voor het reguleren van de zorgmarkt

2008
J.H.H.M. Dorscheidt en A.C. de Die
 • Taakherschikking en verantwoordelijkheids-verdeling
 • Gewaarborgde kwaliteit

2007
P.C. Ippel, T. Hartlief en P.A.M. Mevis
 • Het gewicht van het gezondheidsrecht
 • De staat van het privaatrechtelijke gezondheidsrecht
 • Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie

2006
J.A. Lisman, M.F. van der Mersch en C. Velink
 • De toelating van geneesmiddelen. Hoe effectief is ons systeem?
 • Het recht op geneesmiddelen. Hoe kosten de zorg beheersen

2005
W. van den Ouwelant en J.C.J. Dute
 • Heilzame wetten
 • Infectieziekten, dwang en drang

2004
E.-B. van Veen, E.J.C. de Jong en W.R. Kastelein
 • Het beroepsgeheim in de individuele gezondheidszorg
 • Het beroepsgeheim en derden belangen
 • Het beroepsgeheim in rechte. Zwijgen: recht of plicht?

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT