Goudsmitprijs

Om het jaar kent de VGR de Goudsmitprijs toe. De prijs is genoemd naar de eerste voorzitter van de vereniging, mr. C.J. Goudsmit (1901-1975). De prijs is een aanmoedigingsprijs ter stimulering van de kwaliteit en kwantiteit van artikelen over het gezondheidsrecht. Een jury kent de prijs toe aan een werk over het gezondheidsrecht dat geschreven is in het Nederlands of door een Nederlander. Tijdens de jaarvergadering wordt de prijswinnaar bekendgemaakt. De prijswinnaar ontvangt als prijs een bedrag van € 1.500.

De mr. C.J. Goudsmitprijs 2019 zal worden uitgereikt tijdens de VGR-jaarvergade­ring op 12 april 2019. Voor deze prijs komen in aanmerking werken die gepubliceerd zijn of voor publicatie geaccepteerd, in de periode van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. 

Het bestuur van de VGR heeft tot leden van de jury voor de toekenning van de mr. C.J. Goudsmitprijs 2019 benoemd: dr. mr. M.C. (Corrette) Ploem, voorzitter; mr. M.E. (Mirna) Oosting en mr. E.H. (Ernst) Hulst.

Het bestuur nodigt auteurs van harte uit om mee te dingen naar de prijs, door uiterlijk 31 december a.s. een of meer publicaties (in viervoud) te zenden aan: 
VGR, algemeen secretariaat
t.a.v. Rineke van Baal
Postbus 20051
3502 LB  Utrecht

Goudsmitprijswinnaars

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT