Goudsmitprijs

Om het jaar kent de VGR de Goudsmitprijs toe, een geldprijs ter grootte van een per keer vooraf door het bestuur vast te stellen bedrag. De prijs is genoemd naar de eerste voorzitter van de vereniging, mr. C.J. Goudsmit (1901-1975). Het is een persoonsgebonden aanmoediging tot het op goed niveau (blijven) publiceren op het gebied van het Nederlands gezondheidsrecht. Een jury zal per keer door het bestuur van de vereniging worden benoemd en bestaat uit drie personen (in beginsel allen jurist). De jury kent de prijs toe aan de auteur van een (of meer) publicatie(s) over het Nederlands gezondheidsrecht die in een vastgestelde periode van twee jaar is (zijn) of zal (zullen) worden gepubliceerd. Een in een andere taal in een buitenlands tijdschrift door een Nederlander geschreven artikel kan dus bijvoorbeeld ook bekroond worden

Voor de mr. C.J. Goudsmitprijs 2021 komen in aanmerking manuscripten die gepubliceerd zijn of voor publicatie geaccepteerd in de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Het bestuur nodigt auteurs van harte uit om mee te dingen naar deze prijs, door uiterlijk 31 december 2020 een of meer publicaties op naam te mailen aan het VGR-secretariaat: vgr@fed.knmg.nl (tel.nr. 088 – 440 42 43 (ma tm do)).

Tijdens de jaarvergadering van 9 april 2021 wordt de prijswinnaar van de mr. C.J. Goudsmitprijs 2021 bekendgemaakt door de jury: prof. mr. B.C.A. (Brigit) Toebes (voorzitter); mr. dr. E. (Emke) Plomp en mr. dr. M. (Menno) Mostert. De prijswinnaar ontvangt als prijs een bedrag van € 1.500.

Hier staat het reglement van de Goudsmitprijs.

Goudsmitprijswinnaars

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT