Vergaderingen

12-04-2019

Jaarvergadering 2019

'Ongezond gedrag: de rol van het recht'
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Agenda

Programma met presentatie van de inleiders en coreferenten

Aanbieding preadvies aan staatssecretaris Blokhuis

-   Inleiding: algemene beschouwingen rond het reguleren van ongezond gedrag’

door prof. mr. dr. B.C.A. (Brigit) Toebes, hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen 

-   deel 1: ‘Tabaksontmoediging’

door mr. dr. M.E.C. (Marie Elske) Gispen, werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is daar verbonden aan het Global Health Law Groningen onderzoekscentrum 

coreferaat: mr. M.E. (Marnix) van der Werf, advocaat bij Ficq & Partners Advocaten te Amsterdam

deel 2: ‘Ongezond voedsel en preventie’

door mr. R. (Renate) Dietvorst, promovenda bij het departement Publiekrecht van de Universiteit Maastricht. Zij werkt aan haar proefschrift op het gebied van het recht op gezondheid van kinderen en de rol van scholen daarin 

deel 3: ‘Alcohol’

door dr. P.J.M. (Pieter) de Coninck, senior adviseur, Directie Internationale Zaken, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en

prof. mr. J.C.J. (Jos) Dute, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen 

coreferaat: prof. dr. E. (Erik) Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment, faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Conclusies: door prof. mr. dr. B.C.A. Toebes

Voordracht: prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Seidell, Voeding en Gezondheid, directeur afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Jeugd en Leefstijl, Vrije Universiteit Amsterdam

 

 

Volgende Vergadering

01-11-2019
Najaarsvergadering 2019
Thema: Gedwongen zorg anno 2020
Locatie: Antropia, Driebergen

Over knelpunten in de praktijk bij de implementatie van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz.

Inleiders:   
mr. dr. E. (Emke) Plomp, jurist en psychiater;
mr. N. (Niek) Benedictus, jurist CIZ;
mr. drs. I.C. (Ico) Kloppenburg, beleidsmedewerker VNG

Archief

Jaarvergadering 2019 'Ongezond gedrag: de rol van het recht'
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie: beschikbaarheid en betaalbaarheid van de toegang tot zorg
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Najaarsvergadering 2017 Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid
Jaarvergadering 2017 Big data in de zorg
Najaarsvergadering 2016 Gedwongen zorg voor ouderen met dementie
Jaarvergadering 2016 Functioneren en disfunctioneren

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT