Vergaderingen

12-04-2019

Jaarvergadering 2019

Ongezond gedrag: de rol van het recht
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

Uitreiking Roscam Abbingpenning aan prof. mr. J.M.K. Gevers

Aanbieding preadvies aan staatssecretaris Blokhuis

Presentatie preadvies 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht

coreferaat mr. M.E. (Marnix) van der Werf, advocaat bij Ficq & Partners Advocaten te Amsterdam

coreferaat prof. dr. E. (Erik) Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment, faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Lezing 'Schipperen tussen gezondheidsbescherming en ‘betutteling’- de zwalkende koers van de overheid'
door prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Seidell, Voeding en Gezondheid, directeur afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Jeugd en Leefstijl, Vrije Universiteit Amsterdam 

Volgende Vergadering

09-04-2021
Jaarvergadering 2021
Thema: Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de covid-19-pandemie
Locatie: KIT en/of livestream, Amsterdam

Het preadvies zal bestaan uit een aantal verdiepende, gezondheidsrechtelijke beschouwingen over de coronacrisis met onder andere Jaap Sijmons; Nikita Alexandrov & Jaap Koot; Jos Dute; Suzanne van de Vathorst & Mieke de Die; Brigit Toebes & Aart Hendriks; Brenda Frederiks & Sofie Steen; Ian Leistikow & Mirna Oosting; Joris Rijken; Wim Groot ...

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Najaarsvergadering 2017 Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid
Jaarvergadering 2017 Big data in de zorg
Najaarsvergadering 2016 Gedwongen zorg voor ouderen met dementie
Jaarvergadering 2016 Functioneren en disfunctioneren

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT