Vergaderingen

12-04-2019

Jaarvergadering 2019

Ongezond gedrag: de rol van het recht
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

Uitreiking Roscam Abbingpenning aan prof. mr. J.M.K. Gevers

Aanbieding preadvies aan staatssecretaris Blokhuis

Presentatie preadvies 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht

coreferaat mr. M.E. (Marnix) van der Werf, advocaat bij Ficq & Partners Advocaten te Amsterdam

coreferaat prof. dr. E. (Erik) Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment, faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Lezing 'Schipperen tussen gezondheidsbescherming en ‘betutteling’- de zwalkende koers van de overheid'
door prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Seidell, Voeding en Gezondheid, directeur afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Jeugd en Leefstijl, Vrije Universiteit Amsterdam 

Volgende Vergadering

08-11-2024
Najaarsvergadering 2024
Thema: (volgt later)
Locatie: Cultuur en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen

middagvergadering vanaf 13.00 uur

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2024 Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg
Najaarsvergadering 2023 Data en gezondheid
Jaarvergadering 2023 De jeugd, de zorg en het recht
Najaarsvergadering 2022 Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2022 Samenwerking in een complex zorgveld
Najaarsvergadering 2021 Euthanasie voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT