Vergaderingen

03-11-2023

Najaarsvergadering 2023

Data en gezondheid
Cultuur en Congrescentrum Antropia, Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen

foto 1Programma

12.30 uur - 13:00 uur     Ontvangst en informele kennismaking (nieuwe) leden en studenten

13.00 uur - 13.15 uur     Huishoudelijke gedeelte
Mededelingen:
     o Jaarvergadering 2024, vrijdag 12 april 2024, Utrecht
        Thema: Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg, in vijf themadelen door:
                    prof. dr. M. (Marco) Varkevisser en prof. dr. E.T. (Erik) Schut; dr. K. (Krista) Tromp;
                    mr. dr. J.J.M. (Jan-Koen) Sluijs en mr. B. (Bob) van der Kamp; mr. H.B. (Hannah) van Kolfschooten;
                    prof. dr. M. (Mark) van Houdenhoven
     o Oproep VGR Scriptieprijs 2024

foto 213.15 uur - 13.45 uur     10e Henk Leenenlezing - prof. dr. mr. A. (Anniek) de Ruijter
Onderwerp: 'De Europese Gezondheidsstaat'

De zorg voor de gezondheid van mensen staat onder druk: Als gevolg van een enorme demografische verschuiving moet in 2040 één op de vier mensen in de zorg werken om aan de huidige zorgvraag te voldoen. Het ziekenhuis van de toekomst is een AI-ziekenhuis en nieuwe medicijnen worden voornamelijk ontwikkeld in virtuele realiteit settings. Klimaatverandering creëert een impuls waarin we te maken krijgen met nieuwe gezondheidscrises, en waarin het 'vergroenen' van de economie ook aanpassingen vereist in leefstijl, voeding en in de leefomgeving van mensen.

In de Leenenlezing is gesproken over deze drie ‘megatrends’: demografische verandering, de digitale revolutie en het klimaat, en over de uitdagingen waar het gezondheidsrecht hierdoor in de toekomst voor komt te staan. Specifiek zal in dit verband worden ingegaan op hoe deze trends de rol van de EU kunnen beïnvloeden in de regulering van gezondheid op nationaal niveau.
Welke impact heeft de constitutionele positie van zorg voor de gezondheid in onze samenleving op de toekomst van de EU?

Vanaf 13.45 uur     Themadeel over ‘Data en gezondheid’
1e inleider - prof. mr. dr. M.C. (Corrette) Ploem
Bijzonder hoogleraar Recht, zorgtechnologie en geneeskunde vanwege de KNMG, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA
Onderwerp: ‘Bescherming van kernwaarden bij gegevensuitwisseling in de zorg. Een belangrijke rol voor de wetgever’ 

2e inleider - mr. dr. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra
Directeur van Hooghiemstra & Partners en Expert-Bestuurder Stichting MedMij voor vertrouwde persoonlijke gezondheidsomgevingen
Onderwerp: ‘Informationele zelfbeschikking: Kansen en uitdagingen voor het gezondheidsrecht

3e inleider - B.V. (Bianca) Rouwenhorst MSc
Directeur Directie Informatiebeleid/CIO van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerp: ‘Samen met data naar de toekomst(spreektekst)

15.40 - 16.00 uur     Reflecties op de inleiders
1e reflectant - drs. I. (Iris) Loosman, MA, beleidsadviseur medische ethiek KNMG en PhD Candidate bij de TU Eindhoven (presentatie reflectie)
2e reflectant - mr. J.L. (Louis) Jonker, advocaat Tech & Data en AI lead bij Van Doorne Advocaten en specialist op het gebied van digitalisering in de zorg (spreektekst reflectie)

foto 4

16.00 - 17.00 uur     Paneldiscussie met alle inleiders en reflectanten o.l.v. Brigit Toebes

17.00 - 18.00 uur     Afsluiting en borrel

Volgende Vergadering

12-04-2024
Jaarvergadering 2024
Thema: Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg
Locatie: Oudegrachtzalen van Hotel Van der Valk in Utrecht

Agenda volgt maart 2024

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Najaarsvergadering 2023 Data en gezondheid
Jaarvergadering 2023 De jeugd, de zorg en het recht
Najaarsvergadering 2022 Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2022 Samenwerking in een complex zorgveld
Najaarsvergadering 2021 Euthanasie voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT