Vergaderingen

19-11-2021

Najaarsvergadering 2021

Euthanasie voor kwetsbare groepen
Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Driebergen

13.30 – 13.45 uur  Huishoudelijk gedeelte (agenda)

20211119_133822

Rineke van Baal, lid van verdienste (lofrede)

13.45 – 15.00 uur  Thema gedeelte (de link naar de videoregistratie)

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 16.15 uur   Discussie o.l.v. voorzitter Jaap Sijmons (van de discussie is geen videoregistratie beschikbaar)

2 icarus

16.15 uur    Sluiting

Volgende Vergadering

14-04-2023
Jaarvergadering 2023
Thema: 'De jeugd, de zorg en het recht'
Locatie: Kunsthal, Rotterdam
Kosten: voor leden € 25, voor niet-leden € 45 (te betalen via iDEAL).

Programma:

Huishoudelijk gedeelte

Thema gedeelte

 • Inleiding over kinderrechten
  mr. dr. drs. M.P. (Mirjam) Sombroek-van Doorm MA, directeur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht, en prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard, hoogleraar kinderrechten en vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
 • Financiering van en toegang tot de jeugdzorg
  mr. M.F. (Melita) van der Mersch, is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten te Amsterdam
 • Kwaliteit van de jeugdzorg: 
  mr. L. (Lianne) Antonides, mr. M. (Marlies) Grijsbach en mr. G.E. (Gabriëlle) Hilbers, allen werkzaam bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Overgang vrijwillig naar gedwongen kader voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Jeugdwet en Wvggz)
  mr. dr. V.E.T. (Vivianne) Dörenberg, Universitair Docent Gezondheidsrecht bij het Amsterdam UMC - Locatie VUmc
 • Dilemma's van de kinderrechter
  mr. M. (Marg) Janssen-Witteveen, (kinder)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland
 • Slotbeschouwing
  prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Najaarsvergadering 2022 Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2022 Samenwerking in een complex zorgveld
Najaarsvergadering 2021 Euthanasie voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT