Vergaderingen

06-11-2020

Jaarvergadering 2020

Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Livestream vanuit de Polarzaal, Jaarbeurs Utrecht

Uitreiking Roscam Abbingpenning aan prof. mr. F.C.B. (Frans) van Wijmen

Henk Leenenlezing 'Europese dimensie van het gezondheidsrecht' door prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks

Presentatie preadvies 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?

  1. Algemeen beschouwing over medische hulpmiddelen regulering
    door mr. E. (Erik) Vollebregt, partner bij Axon Lawyers
  2. Medische hulpmiddelen en aansprakelijkheid
    door mr. dr. J.T. (Jantina) Hiemstra, advocaat bij Hausfeld Advocaten
  3. Medische hulpmiddelen en gunstbetoon
    door mr. dr. M.E. (Mirjam) de Bruin, partner bij Schutjens De Bruin juridisch adviseurs

Coreferaten

Videolezing 'Medische hulpmiddelen een leven lang leren (met behulp van technologie)'
door T. (Tim) Boers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde, docent en onderzoeker, MultiModality Medical Imaging, TechMed Centre, Universiteit Twente

Volgende Vergadering

08-11-2024
Najaarsvergadering 2024
Thema: (volgt later)
Locatie: Cultuur en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen

middagvergadering vanaf 13.00 uur

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2024 Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg
Najaarsvergadering 2023 Data en gezondheid
Jaarvergadering 2023 De jeugd, de zorg en het recht
Najaarsvergadering 2022 Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2022 Samenwerking in een complex zorgveld
Najaarsvergadering 2021 Euthanasie voor kwetsbare groepen
Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT