Vergaderingen

06-11-2020

Jaarvergadering 2020

Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Livestream vanuit de Polarzaal, Jaarbeurs Utrecht

Uitreiking Roscam Abbingpenning aan prof. mr. F.C.B. (Frans) van Wijmen

Henk Leenenlezing 'Europese dimensie van het gezondheidsrecht' door prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks

Presentatie preadvies 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?

  1. Algemeen beschouwing over medische hulpmiddelen regulering
    door mr. E. (Erik) Vollebregt, partner bij Axon Lawyers
  2. Medische hulpmiddelen en aansprakelijkheid
    door mr. dr. J.T. (Jantina) Hiemstra, advocaat bij Hausfeld Advocaten
  3. Medische hulpmiddelen en gunstbetoon
    door mr. dr. M.E. (Mirjam) de Bruin, partner bij Schutjens De Bruin juridisch adviseurs

Coreferaten

Videolezing 'Medische hulpmiddelen een leven lang leren (met behulp van technologie)'
door T. (Tim) Boers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde, docent en onderzoeker, MultiModality Medical Imaging, TechMed Centre, Universiteit Twente

Volgende Vergadering

09-04-2021
Jaarvergadering 2021
Thema: Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Locatie: livestream

Het VGR-preadvies 2021 bevat een aantal verdiepende, gezondheidsrechtelijke beschouwingen over de coronacrisis door Jaap Sijmons; Nikita Alexandrov & Jaap Koot; Jos Dute; Suzanne van de Vathorst & Mieke de Die; Aart Hendriks & Brigit Toebes; Brenda Frederiks & Sofie Steen; Ian Leistikow & Mirna Oosting; Joris Rijken; Wim Groot 

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Najaarsvergadering 2017 Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid
Jaarvergadering 2017 Big data in de zorg
Najaarsvergadering 2016 Gedwongen zorg voor ouderen met dementie
Jaarvergadering 2016 Functioneren en disfunctioneren

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT