Preadviezen

2023

De jeugd, de zorg en het recht

M.P. Sombroek-van Doorm, T. Liefaard, M.F. van der Mersch, L. Antonides, M.G.E. Grijsbach, G.E. Hilbers, V.E.T. Dörenberg, M.M. Janssen-Witteveen en M.R. Bruning

Bestellen


De jeugd heeft de toekomst, maar in de jeugdzorg is het code zwart. Met dit preadvies 'De jeugd, de zorg en het recht' vraagt de Vereniging voor Gezondheidsrecht aandacht voor de juridische en maatschappelijke dimensies rond dit thema. In de themadelen wordt stil gestaan bij minderjarigen die met de jeugdzorg in aanraking komen. Zoals uit deze themadelen valt op te maken zijn zij al geruime tijd ‘het kind van de rekening’. Het is tragisch te moeten constateren dat onze samenleving er op dit moment niet in slaagt de jeugdzorg goed te organiseren. Wat gaat er toch mis en hoe kan het beter? In dit multidisciplinaire preadvies houdt een aantal experts de jeugdzorg tegen het licht.
Zowel theorie als praktijk komen aan bod. Startpunt voor dit preadvies vormen de kinderrechten, die een gezaghebbend kader bieden voor de bescherming van kinderen en jongeren.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT