Preadviezen

2021

Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie

J.G. Sijmons, N.V. Alexandrov, J.A.R. Koot, A.C. Hendriks, B.C.A. Toebes, J.C.J. Dute, S. van de Vathorst, A.C. de Die, B.J.M. Frederiks, S.M. Steen, I.P. Leistikow, M.E. Oosting, J.J. Rijken en W.N.J. Groot

Bestellen


Na Sijmons' woord vooraf, geven Alexandrov en Koot in deel 2 een overzicht van de relevante feiten van de covid-19-pandemie tot nu toe. Hendriks en Toebes kiezen vervolgens in deel 3 het perspectief van de grondrechten. In deel 4 toetst Dute tegen deze achtergrond de maatregelen tegen COVID-19, zoals de overheid die heeft afgekondigd. De Die en Van de Vathorst gaan in deel 5 in op de rechten en plichten uit de behandelingsovereenkomst in de cure tijdens de coronacrisis. Vervolgens bespreken Frederiks en Steen aansluitend in deel 6 de cliëntenrechten uit de Wzd in coronatijd voor de langdurige zorg. In deel 7 gaan Leistikow en Oosting in op handhaving van kwaliteit in tijden crisis door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Rijken zoomt wat meer uit en vraagt zich in deel 8 af of de lessons learned uit de coronacrisis kunnen leiden tot een herschikking van de acute zorg, die tot nu toe maar moeizaam op gang kwam. Groot neemt ten slotte in het laatste deel een nog breder perspectief vanuit de economie van de gezondheidszorg. 

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT