Preadviezen

2020

Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?

E.R. Vollebregt, J.T. Hiemstra en M.E. de Bruin

Bestellen


In dit preadvies staat de regulering van medische hulpmiddelen centraal.

In het eerste deel analyseert Vollebregt de twee nieuwe Europese verordeningen: de Verordening medische hulpmiddelen en de Verordening in-vitrodiagnostiek.
In het tweede deel gaat Hiemstra in op de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door medische hulpmiddelen.
In het derde deel neemt De Bruin de gunstbetoonregeling voor medische hulpmiddelen onder de loep. Zij geeft een nadere beschrijving en analyse van de wijze waarop de Nederlandse wetgever en de zelfregulering van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen invulling hebben gegeven aan de voorschriften over gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT