VGR

13-08-2023

Oproep VGR Scriptieprijs 2024


In mei 2021 heeft het bestuur besloten om iedere twee jaar een Scriptieprijs ter grootte van € 500, -- uit te loven. De prijs is bedoeld ter aanmoediging en stimulering van de kwaliteit en originaliteit van masterscripties op het terrein van het gezondheidsrecht. De prijs wordt door een jury toegekend aan de auteur van een masterscriptie over het gezondheidsrecht, die in een vastgestelde periode van twee jaar is geschreven en in definitieve vorm is beoordeeld namens de universiteit.

Voor de VGR Scriptieprijs 2024 komen in aanmerking masterscripties die gepubliceerd zijn en in definitieve vorm zijn beoordeeld namens de universiteit in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023. Tijdens de jaarvergadering van 12 april 2024 wordt de prijswinnaar van de VGR Scriptieprijs 2024 bekendgemaakt.

Het staat een ieder (d.w.z. de auteur, maar ook de scriptiebegeleider of bijv. medestudent) vrij een masterscriptie in te zenden voor mededinging aan het VGR-secretariaat: vgr@vereniginggezondheidsrecht.nl. De inzending moet vergezeld gaan van een motivering van maximaal 250 woorden waarom de inzender meent dat de desbetreffende scriptie voor de prijs in aanmerking komt. 

Het reglement vindt u hier.

Actueel

21-09-2023
Schrijf nu in !! VGR-najaarsvergadering op 3 november, thema: Data en gezondheid
13-08-2023
Oproep VGR Scriptieprijs 2024
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT