VGR

04-02-2024

Inzending masterscripties voor de VGR Scriptieprijs 2024 is gesloten


In mei 2021 heeft het bestuur besloten om iedere twee jaar een Scriptieprijs van € 500, -- uit te loven. De prijs is bedoeld ter aanmoediging en stimulering van de kwaliteit en originaliteit van masterscripties op het terrein van het gezondheidsrecht. De prijs wordt door een jury toegekend aan de auteur van een masterscriptie over het gezondheidsrecht, die in een vastgestelde periode van twee jaar is geschreven en in definitieve vorm is beoordeeld namens de universiteit.

Voor de VGR Scriptieprijs 2024 komen in aanmerking masterscripties die gepubliceerd zijn en in definitieve vorm zijn beoordeeld namens de universiteit in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023. Tijdens de jaarvergadering van   12 april 2024 wordt de prijswinnaar van de VGR Scriptieprijs 2024 bekendgemaakt.

Het staat een ieder (d.w.z. de auteur, maar ook de scriptiebegeleider of bijv. medestudent) vrij een masterscriptie in te zenden voor mededinging aan het VGR-secretariaat: vgr@vereniginggezondheidsrecht.nl. Inzending is niet meer mogelijk (was tm 31 december 2023). De inzending moet vergezeld gaan van een motivering van maximaal 250 woorden waarom de inzender meent dat de desbetreffende scriptie voor de prijs in aanmerking komt. 

Het reglement vindt u hier.

Actueel

04-02-2024
Inzending masterscripties voor de VGR Scriptieprijs 2024 is gesloten
04-11-2023
Jaarvergadering op 12 april 2024 in Utrecht, thema ‘Juridische aspecten rondom schaarste in de zorg’'
04-11-2023
VGR-najaarsvergadering 2023, thema 'Data en gezondheid', was succesvol!
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT