Vergaderingen

01-11-2019

Najaarsvergadering 2019

Gedwongen zorg anno 2020
Antropia, Driebergen

Over knelpunten in de praktijk bij de implementatie van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz

Presentaties, stellingen en inleiders

Volgende Vergadering

09-04-2021
Jaarvergadering 2021
Thema: Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de covid-19-pandemie
Locatie: KIT en/of livestream, Amsterdam

Het preadvies zal bestaan uit een aantal verdiepende, gezondheidsrechtelijke beschouwingen over de coronacrisis met onder andere Jaap Sijmons; Nikita Alexandrov & Jaap Koot; Jos Dute; Suzanne van de Vathorst & Mieke de Die; Brigit Toebes & Aart Hendriks; Brenda Frederiks & Sofie Steen; Ian Leistikow & Mirna Oosting; Joris Rijken; Wim Groot ...

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Najaarsvergadering 2017 Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid
Jaarvergadering 2017 Big data in de zorg
Najaarsvergadering 2016 Gedwongen zorg voor ouderen met dementie
Jaarvergadering 2016 Functioneren en disfunctioneren

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT