Vergaderingen

20-04-2018

Lustrumvergadering 2018

Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Hulstkampgebouw, Rotterdam

Lustrum logo

Interview met prof. mr. H.D.C. (Henriëtte) Roscam Abbing

Henk Leenenlezing 'Rechtstekorten in het gezondheidsrecht' door prof. mr. J. (Johan) Legemaate

Presentatie preadvies 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg

  1. Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kader?
    mr. E.J. (Esther) Oldekamp, docent/onderzoeker gezondheidsrecht LUMC en prof. dr. M.C. (Martine) de Vries, kinderarts/ethica LUMC
  2. Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?
    mr. M.F. (Melita) van der Mersch, advocaat bij Velink & De Die Advocaten te Amsterdam

Coreferaten

Lezing 'LESSEN UIT DE SILICON VALLEY VOOR DE REGULERING VAN KUNSTMATIGE VOORTPLANTING'
door mr. dr. B.C. (Britta) van Beers, universitair hoofddocent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis aan de VU

Volgende Vergadering

19-11-2021
Najaarsvergadering 2021
Thema: Euthanasie voor kwetsbare groepen
Locatie: Antropia

Nadere info volgt

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2021 Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Najaarsvergadering 2017 Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid
Jaarvergadering 2017 Big data in de zorg

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT