Vergaderingen

20-04-2018

Lustrumvergadering 2018

Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Hulstkampgebouw, Rotterdam

Lustrum logo

Interview met prof. mr. H.D.C. (Henriëtte) Roscam Abbing

Henk Leenenlezing 'Rechtstekorten in het gezondheidsrecht' door prof. mr. J. (Johan) Legemaate

Presentatie preadvies 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg

  1. Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kader?
    mr. E.J. (Esther) Oldekamp, docent/onderzoeker gezondheidsrecht LUMC en prof. dr. M.C. (Martine) de Vries, kinderarts/ethica LUMC
  2. Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?
    mr. M.F. (Melita) van der Mersch, advocaat bij Velink & De Die Advocaten te Amsterdam

Coreferaten

Lezing 'LESSEN UIT DE SILICON VALLEY VOOR DE REGULERING VAN KUNSTMATIGE VOORTPLANTING'
door mr. dr. B.C. (Britta) van Beers, universitair hoofddocent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis aan de VU

Volgende Vergadering

09-04-2021
Jaarvergadering 2021
Thema: Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
Locatie: livestream

Het VGR-preadvies 2021 bevat een aantal verdiepende, gezondheidsrechtelijke beschouwingen over de coronacrisis door Jaap Sijmons; Nikita Alexandrov & Jaap Koot; Jos Dute; Suzanne van de Vathorst & Mieke de Die; Aart Hendriks & Brigit Toebes; Brenda Frederiks & Sofie Steen; Ian Leistikow & Mirna Oosting; Joris Rijken; Wim Groot 

Archief

In het archief staan de recente vergaderingen (<5 jaar) van de VGR. Op deze pagina's zijn veelal de presentaties van de betreffende bijeenkomst (nog) beschikbaar.

Jaarvergadering 2020 Medische hulpmiddelen: eindelijk goed geregeld?
Najaarsvergadering 2019 Gedwongen zorg anno 2020
Jaarvergadering 2019 Ongezond gedrag: de rol van het recht
Najaarsvergadering 2018 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie
Lustrumvergadering 2018 Nieuwe techniek, nieuwe zorg
Najaarsvergadering 2017 Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid
Jaarvergadering 2017 Big data in de zorg
Najaarsvergadering 2016 Gedwongen zorg voor ouderen met dementie
Jaarvergadering 2016 Functioneren en disfunctioneren

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT