Preadviezen

2011

Stelsel onder stress

J.G. Sijmons, T.A.M. van den Ende en G.R.J. de Groot

Bestellen


De afgelopen jaren hebben belangrijke wijzigingen plaatgevonden met betrekking tot de regulering van het stelsel van zorg. Dit heeft geleid tot een complexe wetgevingsoperatie. De organisatie en de financiering van het zorgstelsel, waaronder begrepen de samenstelling van het verzekeringspakket, zijn in een ander licht komen te staan.

De wijzigingen in het stelsel van zorg raken aan tal van gezondheidsrechtelijk vragen. Deze vragen betreffen zowel fundamentele noties als rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit als de meer instrumentele aspecten van de nu geldende wet en regelgeving. Het gaat daarbij om de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het recht op gezondheidszorg, van oudsher binnen het gezondheidsrecht een belangrijk grondrecht.

Dit preadvies bestaat uit drie delen. In het eerste, meer algemene, deel (‘De cure: transitie en onbalans’) gaat prof.mr. J.G. Sijmons nader in op de theorie achter het huidige stelsel en op de praktijk van de stelselwijziging. Vervolgens richt mw.mr. T.A.M. van den Ende zich ondermeer op de vraag hoe houdbaar de Awbz is (‘De care: voortvarend na bedachtzaam wegen’). Ten slotte schetst mr. G.R.J. de Groot de inhoud van en de ervaringen met de zorgverzekering zoals deze sinds 2006 geldt (‘De schuivende panelen van de zorgverzekering’). Alle preadviseurs leggen tal van verbindingen tussen de aan het stelsel van zorg ten grondslag liggende juridische uitgangspunten en de ontwikkelingen die zich in beleid en praktijk hebben voorgedaan.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT