Preadviezen

2013

Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid

J.L. Smeehuizen, A.J. Akkermans en T. Vansweevelt

Bestellen


Ieder draagt zijn eigen schade. Dit is althans het uitgangspunt van ons civiele aansprakelijkheidsrecht. Maar daar waar schade door een ander is veroorzaakt, vinden we het gepast dat de getroffene de schade kan verhalen. Dit geldt ook voor schade opgelopen in het kader van de medische beroepsuitoefening.

Niet iedere vorm van schade die een patiënt ervaart na een geneeskundige behandeling of medisch onderzoek is veroorzaakt door een fout, die leidt tot een aanspraak op schadevergoeding. Dit volgt uit de huidige stand van het aansprakelijkheidsrecht.Betekent dit dan dat de patiënt meestal maar zijn eigen schade moet dragen? Over de uitgangspunten en de rechtvaardigheid van het op schuld gebaseerde aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot de zorg bestaat al lange tijd discussie. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Op verzoek van het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht brengen de heren Smeehuijzen en Akkermans in het eerste deel van dit preadvies de ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht in kaart en betrekken daarbij mede door hen verricht onderzoek.

Vansweevelt beschrijft in het tweede deel de invoering van een no-fault systeem in België en de daaraan ten grondslag liggende Wet Medische Ongevallen. De preadviseur werpt een aantal principiële en praktische vragen op die beantwoording behoeven alvorens te kunnen beslissen over invoering van zo’n systeem – gesteld dat dit wenselijk wordt bevonden.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT