Preadviezen

2019

Ongezond gedrag: de rol van het recht

B.C.A. Toebes, M.E.C. Gispen, R. Dietvorst, P.J.M. de Coninck en J.C.J. Dute

Bestellen


Dit Preadvies bespreekt de rol van het recht bij het reguleren van roken, ongezonde voeding en schadelijk alcoholgebruik. De spanning tussen het beschermen van de gezondheid enerzijds en het waarborgen van de persoonlijke levenssfeer en bewegingsvrijheid van het individu staat centraal in dit Preadvies.

Het recht kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ongezond gedrag en daarmee aan de afname van chronische ziektes, doch dit roept ook vele vragen op. Maatregelen als een rookverbod en een suikertaks grijpen immers in op individuele belangen en rechten van consument en patiënt.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT