Preadviezen

2004

Het beroepsgeheim, continuïteit en verandering

E.-B. van Veen, E.J.C. de Jong en W.R. Kastelein

Bestellen


In het preadvies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht wordt het beroepsgeheim in de gezondheidszorg besproken. De verdere elektronisering van gegevensopslag en de steeds intensievere uitwisseling van gegevens hebben invloed op het beroepsgeheim. Mede door deze factoren blijft het beroepsgeheim een actueel onderwerp.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT