Preadviezen

2005

Preventieve Gezondheidszorg

W. van den Ouwelant en J.C.J. Dute

Bestellen


Dit preadvies behandelt twee centrale vragen: wat mag de burger voor wat betreft de preventieve gezondheidszorg van de overheid verwachten en wat mag de overheid op dit terrein van de burger verlangen?

In het eerste deel bespreekt W. van den Ouwelant de achtergronden van het huidige stelsel van preventieve gezondheidszorg in ruime zin. Centraal staat daarbij de vraag wat de burger van de overheid mag verwachten. Dit mondt uit in een voorstel voor een nieuwe plaatsbepaling en vormgeving van dat stelsel, inclusief de consequenties op het vlak van wetgeving en organisatie.

In het tweede deel richt J.C.J. Dute zich op een specifiek onderdeel van dit brede gebied, te weten de preventie en bestrijding van infectieziekten. Daar speelt bij uitstek de vraag welke verplichtingen de overheid aan burgers op kan leggen. Dit deel bevat een bespreking van het huidige wettelijke instrumentarium, met aandacht voor grondrechtelijke en internationale aspecten. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of de overheid wel een voldoende geschikt instrument in handen heeft om mogelijke rampen te bestrijden.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT