Preadviezen

2006

Geneesmiddelen en Recht

J.A. Lisman, M.F. van der Mersch en C. Velink

Bestellen


Geneesmiddelen moeten veilig en werkzaam zijn en voldoende beschikbaar voor alle patiënten die erop zijn aangewezen. Biedt het toelatingssysteem voldoende garanties voor werkzaamheid en veiligheid? Wie bepaalt er welke geneesmiddelen tot de Nederlandse markt worden toegelaten? En wie bepaalt welke rechten verzekerden hebben op geneesmiddelen? Hebben zij wel gelijke rechten? Hoe zit de verhouding tussen overheid, verzekeraars en voorschrijvend arts in elkaar? Dit preadvies biedt een uitgebreid overzicht van de juridische aspecten van de farmaceutische zorg in Nederland.

In het eerste deel wordt het systeem van toelating van geneesmiddelen tot de Nederlandse markt besproken. In de afgelopen jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan, binnen Nederland maar vooral ook op het Europese niveau. Er wordt geconcludeerd dat het systeem in principe goed functioneert maar nog wel kan worden verbeterd.

In het tweede deel wordt het recht van verzekerden op geneesmiddelen behandelt. Aan bod komen het nieuwe financieringsstelsel, de toelating van geneesmiddelen tot het pakket en het preferentiebeleid van overheid en verzekeraars. Men ziet aanleiding voor een aantal systeemwijzigingen.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT