Preadviezen

2007

Gezondheidsrecht: betekenis en positie

P.C. Ippel, T. Hartlief en P.A.M. Mevis

Bestellen


In 2007 bestond de Vereniging voor Gezondheidsrecht 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn enkele relatieve buitenstaanders gevraagd over deelaspecten te preadviseren. De auteurs gaan niet alleen in op tal van inhoudelijke aspecten betreffende hun vakgebied, maar zij reflecteren ook op het gezondheidsrecht als zodanig.

Deel 1: Het gewicht van het gezondheidsrecht
Onder de titel 'Het gewicht van het gezondheidsrecht' behandelt prof. mr. P.C. Ippel twee vraagstukken: de relatie tussen het gezondheidsrecht en het patiëntenperspectief en de mogelijke betekenis van het gezondheidsrecht op het gebied van de internationale rechtvaardigheid. In het bijzonder is er aandacht voor waar het gaat om het recht op gezondheidszorg.

Deel 2: De staat van het privaatrechtelijke gezondheidsrecht
Vervolgens presenteert prof. mr. T. Hartlief. Mede op basis van een analyse van actuele ontwikkelingen op het gebied van het privaatrecht en de medische aansprakelijkheid concludeert Hartlief dat de wisselwerking tussen privaatrecht en gezondheidsrecht verbeterd moet worden. Zijn analyse biedt niet alleen een veelomvattende kijk op de inhoudelijke relatie tussen gezondheidsrecht en privaatrecht, maar tevens een prikkelende visie op de beperkingen van het gezondheidsrecht.

Deel 3: Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie
Ten slotte behandelt prof. mr. P.A.M. Mevis de relatie tussen het gezondheidsrecht en het strafrecht. Mevis beschrijft hoe het strafrecht oprukt in medische zaken en constateert dat deze beweging vanuit het gezondheidsrecht met zorg wordt gadegeslagen. Hij stelt en beantwoordt de vraag of er een werkbaar model voorhanden is om, met erkenning van elkaars belangen en doelen, de ontmoeting tussen strafrecht en gezondheidsrecht harmonieuzer te doen verlopen.

© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT