VGR

29-03-2023

Aanmelding voor de jaarvergadering op 14 april is gesloten!


De jeugd heeft de toekomst, maar in de jeugdzorg is het code zwart. Met het preadvies 'De jeugd, de zorg en het recht' vraagt de Vereniging voor Gezondheidsrecht aandacht voor de juridische en maatschappelijke dimensies rond dit thema. Op 14 april 2023 zal het preadvies tijdens de jaarvergadering in de Kunsthal te Rotterdam worden besproken.

Dit actuele onderwerp heeft overweldigende belangstelling, inmiddels is de zaal vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. Er is geen mogelijkheid om op de dag van de jaarvergadering bij de ontvangstbalie nog in te schrijven in de Kunsthal. 

Dagprogramma 

  9.30 - 10.00 uur Ontvangst en informele kennismaking (nieuwe) leden en studenten in het Kunsthalcafé


10.00 - 10.30 uur Huishoudelijk gedeelte (voor leden)

  • Mededelingen:
    - Bespreken jaarstukken
    - Uitreiking mr. C.J. Goudsmitprijs 2023
    - Uitreiking 5e Roscam Abbingpenning

10.45 - 17.00 uur Thema gedeelte (incl. lunch)

- Het recht op gezondheid vanuit internationaal kinderrechtelijk perspectief door prof. mr. M.P. (Mirjam) Sombroek-van Doorm, is hoogleraar Recht en Gezondheid aan de Universiteit Leiden en prof. mr. dr. T. (Ton) Liefaard is hoogleraar Kinderrechten, eveneens aan de Universiteit Leiden
- Een stelsel met zorgen. Financiering en toegang tot jeugdhulp door mr. M.F. (Melita) van der Mersch, is advocaat-partner bij Velink & De Die Advocaten te Amsterdam
- De kwaliteit van de jeugdhulp en het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door mr. L. (Lianne) Antonides, mr. M.G.E. (Marlies) Grijsbach en G.E. (Gabriëlle) Hilbers MSc, allen (Marlies Grijsbach tot november 2022) werkzaam bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
- Gedwongen zorg aan jeugdigen - op de grenzen van het recht door mr. dr. V.E.T. (Vivianne) Dörenberg, universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC
- Dilemma's van de kinderrechter, geïllustreerd aan de hand van casuïstiek door mr. M.M. (Marg) Janssen-Witteveen, (kinder)rechter
- De jeugd, de zorg en het recht: slotbeschouwing over jeugdhulp in Nederland door prof. mr. M.R. (Mariëlle) Bruning, hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden

17.00 - 18.00 uur  Borrel

 

 

Actueel

29-03-2023
VGR-najaarsvergadering op vrijdagmiddag 3 november 2023
29-03-2023
Aanmelding voor de jaarvergadering op 14 april is gesloten!
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT