VGR

09-04-2021

Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie


image_64b1c9b1-8d6a-478e-81e6-706788fe712920210409_200653

Na ruim een jaar is het mogelijk een juridische (tussen) balans op te maken. Dertien gekwalificeerde preadviseurs hebben zich aan deze taak gezet en een preadvies van 200 pagina’s afgeleverd.  400 deelnemers discuteren hierover vanmiddag online.

Deelonderwerpen zijn de wijze waarop het overheidsbeleid met de grondrechten van patiënten en burgers omgaat, de patiëntenrechten in de zorg, het handhaven van de kwaliteit van zorg bij crisis, de dilemma’s van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd daarbij, de dilemma’s voor de zorgaanbieder bij voorrangregels op de IC en breder bij de onderlinge conflicten in zorg voor de COVID-19-patiënten en degenen met uitgestelde zorg, de juridische beoordeling van het drama in de verpleeghuiszorg en het beleid ten aanzien van andere kwetsbare groepen als in de gehandicaptenzorg.  Verder komen aan bod de vraag of de wettelijke organisatie van de zorg überhaupt adequaat is gezondheidscrisis als deze en als deze pandemieën niet langer een eenmalig verschijnsel zijn, hoe de zorg dan beter in te richten. Ten slotte de juridische relevante vraag of een kosten-baten-analyse vooraf en achteraf gemaakt kan worden, welke gezondheidsschade we hebben vermeden, welke door de maatregelen is ontstaan en of de schade aan de economie zich daarbij laat bepalen?

Naast al deze zorgen staat de VGR ook kort stil bij verdiensten van haar leden. De Roscam Abbing-Penning, genoemd naar een van de grondleggers van het Nederlandse gezondheidsrecht prof. em. mr. Henriette Roscam Abbing, wordt dit jaar uitgereikt aan prof. em. mr. Joep Hubben voor een levenslange inzet voor het gezondheidsrecht. Joep Hubben was dertig jaar hoogleraar in het gezondheidsrecht, inspecteur, raadsadviseur wetgeving, rechter en raadsheer en vervolgens, twintig jaar prominent advocaat in het gezondheidsrecht. Hij was voorzitter van talloze commissies vanuit de overheid, geschillen en beroepscommissies en lid (vaak als voorzitter) van vele besturen en toezichtsorganen in de zorg. De laudatio komt beschikbaar op de website van de VGR.

De mr. C.J. Goudsmitprijs, eveneens vernoemd naar een van de grondleggers, gaat dit jaar naar mr. dr. Roland Bertens voor een voortreffelijk proefschrift over de ontwikkeling van het stelsel van zorg van Thorbecke tot nu, met door de huidige crisis onverwachte actualiteit.  

prof. mr. Jaap Sijmons,

voorzitter VGR

 

Actueel

10-04-2021
Mooie digitale jaarvergadering 2021
09-04-2021
Gezondheidsrecht in tijden van crisis: de COVID-19-pandemie
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT