Vereniging voor Gezondheidsrecht

15-10-2018

Informatie over de Goudsmitprijs 2019


De mr. C.J. Goudsmitprijs 2019 zal worden uitgereikt tijdens de VGR-jaarvergade­ring op 12 april 2019. Voor deze prijs komen in aanmerking werken die gepubliceerd zijn of voor publicatie geaccepteerd, in de periode van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. 

Het bestuur van de VGR heeft tot leden van de jury voor de toekenning van de Goudsmitprijs 2019 benoemd: 

  • dr. mr. M.C. (Corrette) Ploem, voorzitter
  • mr. M.E. (Mirna) Oosting
  • mr. E.H. (Ernst) Hulst

Het bestuur nodigt auteurs van harte uit om mee te dingen naar de prijs, door uiterlijk 31 december a.s. een of meer publicaties (in viervoud) te zenden aan: 
VGR, algemeen secretariaat
t.a.v. Rineke van Baal
Postbus 20051
3502 LB  Utrecht

Klik hier voor algemene informatie over de Goudsmitprijs

Actueel

15-10-2018
Informatie over de Goudsmitprijs 2019
21-04-2018
Persbericht over lustrumcongres 20 april 2018
27-03-2017
Big data in de zorg: zorgen over privacy
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT