Vereniging voor Gezondheidsrecht 50 jaar!

01-04-2017

VGR Studentenscriptieprijs uitgereikt


Over de jaren 2015 en 2016 is geen Goudsmitprijs uitgereikt. Wel is de eervolle vermelding voor en de VGR Studentenscriptieprijs uitgereikt aan mr. drs. G.H. Spruyt voor de gepubliceerde vorm van zijn scriptie in het Utrecht Law Review (juni 2016), met de titel Politicians and Epidemics in the Bible Belt.

Deze degelijke studie over vaccinaties bestrijkt de periode van nog voor de Tweede Wereldoorlog tot en met de huidige tijd en laat met scherpte de tegenstelling tussen vrijheid van religie en lichamelijke integriteit enerzijds en verantwoordelijkheid voor de (volks)gezondheid anderzijds zien. De jury begroet dat het vak gezondheidsrecht door de geschiedschrijving van haar onderwerpen wordt verstrekt en kent daarom de VGR-scriptieprijs toe aan de heer Spruyt.

 

Actueel

21-01-2018
VGR Lustrum (50 jaar!) op 20 april 2018; aanmelden mogelijk
01-04-2017
VGR Studentenscriptieprijs uitgereikt
27-03-2017
Big data in de zorg: zorgen over privacy
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT