Vereniging voor Gezondheidsrecht 50 jaar!

50 jaar Vereniging voor Gezondheidsrecht! Dit vieren wij in 2018 tijdens de lustrumvergadering op 20 april a.s.

 De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is de wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de gezondheidszorg. De VGR wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat de VGR wetenschappelijke publicaties (preadviezen) verschijnen op het gebied van gezondheidsrecht.

European Association of Health Law
De European Association of Health Law (EAHL) is de Europese vereniging voor gezondheidsrecht. Iedere twee jaar organiseert de EAHL een Europees congres. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor leden van de EAHL om met Europese collega's informatie uit te wisselen en activiteiten te ontplooien via EAHL 'Working Groups'. U kunt eenvoudig lid worden van de EAHL.

Actueel

21-01-2018
VGR Lustrum (50 jaar!) op 20 april 2018; aanmelden mogelijk
01-04-2017
VGR Studentenscriptieprijs uitgereikt
27-03-2017
Big data in de zorg: zorgen over privacy
© 2016 VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT